fbpx Skip to main content
home

Odwiedź nas

Heilige Grab Str. 27/28
02828 Görlitz

phone

Zadzwoń do nas

(+49)015207682503

message

Wyślij wiadomość

info@sanemedi.de

clock

Godziny otwarcia

Pon-Piątek: 8:00-15:00

home

Odwiedź nas Heilige Grab Str. 27/28
02828 Görlitz

phone

Zadzwoń do nas

(+49)015207682503

message

Wyślij wiadomość

info@sanemedi.de

clock

Godziny otwarcia Pon-Piątek: 8:00-21:00

arrow

REGULAMIN

REGULAMIN
OGÓLNE WARUNKI BIZNESOWE
Poniżej znajdują się warunki korzystania ze strony internetowej Sanemedi Handel GmbH, z którymi można się skontaktować pod adresem Deutschland, info@sanemedi.de, Heilige Grab Str. 27/28 02828 Görlitz, numer NIP DE340221051, lub przez dowolną stronę internetową, do której prowadzi łącze („strona internetowa”). Sanemedi Handel GmbH, https://sanemedi.de/onlineshop/ jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby, które ukończyły 18 lat.
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych praw i przepisów oraz ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania, które występują w trakcie użytkowania, w tym za treść twoich transmisji za pośrednictwem strony internetowej. Wszystkie informacje, projekty, rysunki i inne specyfikacje podane na stronie internetowej są wyłączną własnością Sanemedi Handel GmbH. Wszelkie ich kopiowanie, przesyłanie lub ponowne przesyłanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sanemedi Handel GmbH.
REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania reklam i promocji w dowolnym momencie na stronie internetowej. Reklamodawcy i sponsorzy na stronie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych, krajowych, stanowych i międzynarodowych (w stosownych przypadkach) i wykluczamy wszelką odpowiedzialność w jakikolwiek sposób z nich wynikającą.
DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
Sklep internetowy zawiera produkty, które zostały starannie wybrane do sprzedaży w ramach naszej gamy, a ich dostępność jest ograniczona, więc po wyprzedaniu produktu zostanie on usunięty z witryny przy najbliższej okazji i może nie być ponownie dostępny. Ponieważ między momentem złożenia zamówienia a jego przyjęciem występuje opóźnienie, stan magazynowy dotyczący określonego artykułu może ulec zmianie. Jeśli zamówiony towar skończy się przed przyjęciem zamówienia, Sanemedi Handel GmbH nie będzie odpowiadać za niemożność dostarczenia tego produktu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, powiadomimy Cię jak najszybciej i nie zostaniesz obciążony kosztami braku w magazynie.
PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest składane na stronie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie teraz” jako ostatni etap zamówienia.Wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem Twojego zamówienia, zawierającą szczegółowe informacje na temat zamówionych produktów. Ta wiadomość e-mail nie oznacza zatwierdzenia przez nas Twojego zamówienia.Gdy Twoje zamówienie zostanie wysłane, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki. Po wysłaniu którejkolwiek z tych wiadomości e-mail Twoje zamówienie zostanie zaakceptowane, chyba że powiadomimy Cię, że nie zrealizujemy Twojego Zamówienia lub, że zostało przez Ciebie anulowane.Z zastrzeżeniem przyjęcia przez nas Twojego zamówienia, zorganizujemy dostarczenie go pod wskazany przez Ciebie adres.
CENA TOWARU
Cena podana na stronie produktów Sanemedi Handel GmbH będzie taka sama, jak ustalona w momencie składania zamówienia na stronie internetowej. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania korekt cen w celu uwzględnienia ich wzrostu od naszych dostawców lub nałożenia jakichkolwiek nowych podatków lub ceł, lub jeśli z powodu błędu lub pominięcia cena produktów na stronie jest nieprawidłowa.
DOSTAWA
Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Ci produkty w terminie wskazanym dla każdego produktu w momencie zakupu, również do Irlandii, tam gdzie to możliwe. Produkty są dostępne w zależności od ilości i czasami mogą wystąpić opóźnienia, na które nie mamy wpływu. Wszelkie podane terminy dostawy są zatem jedynie przybliżone. Jeśli dostawa opóźni się o ponad 21 dni, masz prawo skontaktować się z nami i odmówić przyjęcia produktów. W takich okolicznościach zwrócimy Ci wszelkie koszty za te produkty oraz opłaty za dostawę, którymi zostałeś obciążony. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty, koszty, szkody lub opłaty, które możesz ponieść, jeśli opóźnimy dostawę lub nie dostarczymy tych produktów. W momencie dostawy będziesz zobowiązany do ważnego podpisania dostawy produktów, po czym produkty stają się Twoją wyłączną odpowiedzialnością.Po dostarczeniu produktów będziesz mieć 24 godziny na upewnienie się, że wszystkie towary są nieuszkodzone i w dobrym stanie. Po upływie 24 godzin nie odpowiadamy na roszczenia z tytułu uszkodzonych towarów.
REKLAMACJE
Masz ustawowe prawo do 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy przy zakupach online (z wyłączeniem towarów niestandardowych lub łatwo psujących się). Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu minimum 14 dni roboczych bez podania przyczyny i bez kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru.Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanych od nas produktów lub usług, napisz do nas na adres info@sanemedi.de
Możesz również zgłosić skargę do internetowego procesu rozstrzygania sporów prowadzonego przez Komisję Europejską, klikając ten link.Sprzedawca musi rozpatrzyć reklamację w ciągu 15 dni roboczych.Niniejsze zasady reklamacji dotyczą
towaru, który został zakupiony u sprzedawcy i którego reklamacja została złożona w okresie gwarancji do 24 miesięcy od daty zakupu towaru.
ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJĄ
Wszystkie opisy, rysunki, zdjęcia, kolory, specyfikacje i reklamy na stronie internetowej służą wyłącznie do przybliżonego opisu produktów. Chociaż informacje o produktach i zdjęcia są regularnie aktualizowane, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji i zdjęć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.Wszystkie ceny podane na stronie Sanemedi Handel GmbH są zgodne z dniem wystawienia towaru. Czasami ceny produktów mogą się różnić ze względu na ekskluzywne promocje, zarówno online, jak i stacjonarnie. Ceny podane w sklepie internetowym dotyczą wyłącznie zakupów na platformie i mogą nie odzwierciedlać faktycznej ceny produktu w sklepie fizycznym.
ODMOWA GWARANCJI
Informacje zawarte w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby były poprawne, informacje dostępne w serwisie są dostarczane „tak jak jest” i „w miarę dostępności” oraz bez gwarancji lub jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumianych. Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że wykorzystanie lub wyniki wykorzystania materiałów dostępnych za pośrednictwem witryny lub od osób trzecich będą poprawne, dokładne, terminowe, wiarygodne. W związku z którymkolwiek warunkiem z powyższych nie ponosimy żadnej odpowiedzialności innej niż ta, która może być przewidziana w ustawowych prawach użytkownika.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnych okolicznościach, w tym między innymi za zaniedbanie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, które wynikają z użycia lub niemożności korzystania z witryny, wszelkich zmian w witrynie, wszelkich materiałów lub danych przesłanych lub otrzymanych lub nie wysłanych lub nie otrzymanych, ani za jakiekolwiek z wyżej wymienionych szkód, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z produktów. W żadnym wypadku odpowiedzialność nasza i naszych dostawców wobec Ciebie i / lub osób trzecich za którekolwiek z powyższych nie przekroczy 200 EUR.
PRAWO WŁASNOŚCI DO TREŚCI
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, grafika lub inne materiały zawarte w reklamach sponsorów lub rozprowadzanych pocztą elektroniczną, komercyjnie produkowanych informacjach prezentowanych w witrynie przez nas lub nasze reklamodawcom lub innym dostawcom treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własności i przepisami.
UMOWA FIRMOWA
Między Tobą a Sanemedi Handel GmbH nie będzie obowiązywać żadna umowa dotycząca sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi, chyba że Sanemedi Handel GmbH zaakceptuje Twoje zamówienie pocztą e-mail potwierdzającą wysłanie Twojego zamówienia. Akceptacja zostanie uznana za kompletną i we wszystkich celach będzie uważana za skutecznie przekazaną użytkownikowi w momencie wysłania przez Sanemedi Handel GmbH wiadomości e-mail do użytkownika (niezależnie od tego, czy otrzyma on tę wiadomość e-mail, czy nie).
ZMIANA WARUNKÓW
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków korzystania lub zasad dotyczących korzystania z serwisu ( w szczególności dotyczących ceny lub dostępności) w dowolnym momencie i powiadomienia Cię o tym poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji warunków korzystania na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo zmiany lub przekształcenia dowolnej promocji w dowolnym czasie prowadzonej przez Firmę.
WARUNKI UNIWERSALNE
Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, które jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, w tym między innymi przypadkiem siły wyższej. Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia, chyba że zostało to potwierdzone i uzgodnione przez nas na piśmie. Tytuły sekcji w warunkach użytkowania są używane wyłącznie dla wygody stron i nie mają znaczenia prawnego ani umownego.
PRZEPIS PRAWNY
Warunki użytkowania są regulowane i interpretowane w pełni zgodnie z prawem https://sanemedi.de/onlineshop/. Klient i firma Sanemedi Handel GmbH zgadzamy się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Irlandii. Jeżeli którekolwiek postanowienie warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za sprzeczne z prawem, wówczas takie postanowienie/a będą interpretowane, tak dosłownie, jak to możliwe, aby odzwierciedlały intencje stron względem innych postanowienia pozostające w mocy.
ZAMKNIĘCIE STRONY
Możemy zamknąć witrynę bez podania przyczyny w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, według naszego wyłącznego uznania, możemy zamknąć Twoje konto z powodu naruszenia regulaminu zasad i warunków.
POLITYKA ZWROTÓW
W Sanemedi Handel GmbH chcemy, aby nasza polityka zwrotów była przejrzysta i bezproblemowa. Dlatego w ciągu 14 dni nie ma możliwości zwrotu towaru otrzymanego przez nas w oryginalnym stanie.Co robićJeśli chcesz zwrócić przedmiot:

 • najpierw skontaktuj się z nami pod adresem info@sanemedi.de lub telefonicznie pod numerem (+49) 015207682503, podając numer referencyjny zamówienia.
  Przedmioty, które mają zostać zwrócone, należy nadać na adres:
  Dział e-commerce,Heilige Grab Str. 27/28 02828 Görlitz
  Zwroty powinny być w oryginalnym stanie i opakowaniu.
  WYMIANA TOWARU
  Jeśli chcesz wymienić swój towar na równoważny przedmiot, wymienimy go dla Ciebie po otrzymaniu oryginalnego przedmiotu.Przedmiot zastępczy podlega normalnym stawkom za wysyłkę.Jeśli wymieniony przedmiot ma inną cenę, zwrócimy różnicę lub skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia płatności dopłaty. Wymiana zależy od dostępności produktów.
  ZWROT TOWARU
  Jeśli chcesz zwrócić przedmiot, aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy, zwrócimy Ci zapłaconą kwotę w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.
  WADLIWY TOWAR
  Jeśli chcesz zwrócić wadliwy produkt, procedura jest taka sama, jak zwrot pieniędzy lub wymiana. Możemy również zażądać przesłania nam zdjęcia przedmiotu do wstępnej oceny.W przypadku stwierdzenia wadliwości lub konieczności zwrotu towaru z powodu błędu firmy Sanemedi Handel GmbH zwrócimy koszty odesłania do nas lub zorganizujemy odbiór przesyłki kurierskiej.Zwrot, wymiana lub naprawa podlegają ocenie wady. Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Właścicielem i operatorem tej strony internetowej jest Sanemedi Handel GmbH , Heilige-Grab-Str. 27/28 ,02828 Görlitz, Niemcy,UE, zarejestrowana w Niemczech z nr DE340221051 / HRB40981. Jako użytkownik tej strony internetowej przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie wykorzystanie zawartości tej strony internetowej oraz wszelkie transakcje dokonywane za jej pośrednictwem podlegają naszym warunkom. Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

X